niedziela, 18 listopada 2018

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2017 roku


Pod koniec lipca 2018 Urząd Transportu Kolejowego opublikował Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r. Liczący łącznie 135 stron ciekawy materiał o kolei w Polsce, a także w Europie.

Znajdziemy w nim np. dość obszerne informacje o funkcjonowaniu rynku przewozów pasażerskich w Polsce. Tu należy podkreślić, że nastąpił wzrost liczby przewiezionych osób – z usług różnych przewoźników skorzystało blisko 303,6 mln pasażerów, czyli prawie o 3,8% więcej niż w roku 2016. Jak podkreślono w sprawozdaniu, „po raz ostatni zbliżona do tego wyniku liczba pasażerów skorzystała z usług kolei w 2002 r.” Najwięcej osób przewieziono w województwie mazowieckim (102,3 mln). Na drugiej pozycji znalazło się pomorskie, a na trzeciej wielkopolskie.


PESA SA134-009, Kędzierzyn-Koźle Przystanek
PESA SA134-009 jako pociąg regio z Kędzierzyna-Koźla do Brzegu przez Nysę. Kędzierzyn-Koźle Przystanek, 17.10.2009. Jak podaje sprawozdanie, w 2017 roku województwo opolskie znalazło się na miejscu 10 pod względem odprawionych pasażerów (5,2 mln). 


Jeden z punktów przeprowadzonej przez UTK analizy dotyczy polskich stacji z największą liczbą pasażerów. Pierwsza trójka to Warszawa Śródmieście (19.4 mln pasażerów), Poznań Główny (19,3 mln) i na trzeciej pozycji Wrocław Główny (19 mln). 


Lokomotywa EP09-008, PKP Intercity, Kraków Główny
Lokomotywa EP09-008 między peronami stacji Kraków Główny. 23.11.2008. Pod względem największej liczby pasażerów Kraków Główny znalazł się na miejscu piątym (16 milionów pasażerów). 


Kto w roku 2017 był największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce (według liczby przewiezionych pasażerów)? To Przewozy Regionalne z marką Polregio, których udział w rynku wyniósł 26,31%. Drugą pozycję zajęły Koleje Mazowieckie (20,44%), a trzecią PKP Intercity (14,11%).


EN71-037, Przewozy Regionalne, Polregio, stacja Oświęcim
Przykładowy pociąg Polregio na stacji Oświęcim. Jednostka EN71-037 skończyła bieg z Krakowa Głównego przez Trzebinię. 5.05.2018.


Najpunktualniejsze w roku 2017 okazały się pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej, które jak podkreślono w sprawozdaniu, poruszają się po własnej, wyodrębnionej infrastrukturze. Najgorzej wypadło PKP Intercity, co spowodowane jest realizacją dalekobieżnych przewozów po terenie całej Polski, z licznymi inwestycjami kolejowymi na trasie przejazdu pociągów.


Lokomotywa EU07-306, PKP Intercity, Kraków
Przykładowy pociąg PKP Intercity prowadzony lokomotywą EU07-306. Skład pokonuje most na Wiśle w Krakowie, przemieszczając się od stacji Kraków Główny. Pociąg jest opóźniony – efekt prowadzonej w tym rejonie inwestycji. Prace torowe w wielu rejonach Polski były podstawową przyczyną braku punktualności tego przewoźnika.


Jak podaje sprawozdanie: „Najwyższy procentowy wzrost, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, miał miejsce w Finlandii” – porównując kraje europejskie. To dzięki skróceniu czasów przejazdu i obniżeniu cen biletów. Spory wzrost nastąpił także w Hiszpanii. O kolei w tym kraju będę pisał już niedługo.

Z kolei najbardziej niekorzystne zmiany, czyli największy spadek liczby przewiezionych pasażerów w roku 2017 odnotowano w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM). Jak podano w sprawozdaniu, na większości tras pociągi poruszają się tam z prędkością około 50 km/h i są mało konkurencyjne dla transportu drogowego. Na drugim spadkowym miejscu znalazła się Chorwacja.


RENFE Cercanías Málaga, Civia, Benálmadena-Arroyo de la Miel
Koleje hiszpańskie w roku 2017 odnotowały kolejny wzrost przewiezionych pasażerów. Na zdjęciu pociąg RENFE Cercanías Málaga - elektryczny zespół trakcyjny Civia. Tu jako linia C1 odjeżdża ze stacji Benálmadena-Arroyo de la Miel w kierunku Fuengiroli. 14.06.2017.


Głównym ładunkiem wożonym po polskich torach w roku 2017 był węgiel kamienny (37.7%, 95,3 mln ton). Natomiast największym przewoźnikiem towarowym wciąż pozostaje PKP Cargo (44,24% udziału w rynku największych przewoźników wg masy przewiezionych towarów na koniec 2017 roku). Na drugiej pozycji klasyfikuje się DB Cargo Polska (17,88%), a na trzecim Lotos Kolej (5,56%).


Lokomotywa ET22-682, PKP Cargo, stacja Oświęcim
Lokomotywa ET22-682 z PKP Cargo (rocznik 1981) prowadzi skład talbotów. Stacja Oświęcim, 10.11.2008.


Końcowa część opublikowanego przez UTK sprawozdania poświęcona jest taborowi eksploatowanemu w Polsce. Tabela nr 19 prezentuje porównanie ilości danych pojazdów przewoźników pasażerskich użytkowanych w latach 2012 – 2017. Przykładowo w okresie tym spadła ilość lokomotyw (z 557 do 429), a wzrosła elektrycznych zespołów trakcyjnych (z 1216 egzemplarzy do 1279).


Lokomotywa SM42-3005, PKP Intercity, stacja Kraków Główny
Lokomotywa SM42-3005 z PKP Intercity prezentowana z okazji Dnia Kolejarza na stacji Kraków Główny. 27.11.2016. Według sprawozdania, w 2017 roku w Polsce było 109 lokomotyw spalinowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich (w 2012 było ich 145).


Lokomotywa EP09-010, PKP Intercity, Kraków
Lokomotywa EP09-010 z PKP Intercity ze składem przejeżdża przez obszar inwestycji przy ul. Blich w Krakowie – budowa dwóch dodatkowych torów. 3.03.2018. Według sprawozdania, w 2017 roku w Polsce było 320 lokomotyw elektrycznych wykorzystywanych do przewozów pasażerskich (w 2012 było ich 412).


Wagon pasażerski klasy drugiej, Przewozy Regionalne, stacja Opole Główne
Przykładowy wagon pasażerski klasy drugiej odstawiony na stacji Opole Główne. 22.01.2009. Według sprawozdania, w 2017 roku w Polsce było 7290 wagonów pasażerskich ogółem (w 2012 było ich 7516).


EN57-1406, Przewozy Regionalne, stacja Opole Główne
Jednostka EN57-1406 (rocznik 1980) jako pociąg do Tarnowskich Gór podstawiona na stacji początkowej Opole Główne. 22.01.2009. Według sprawozdania, w 2017 roku w Polsce było 1279 elektrycznych zespołów trakcyjnych (w 2012 było ich 1216).


Natomiast tabela nr 23 prezentuje dane dotyczące taboru przewoźników towarowych. Lokomotyw i różnych rodzajów wagonów towarowych. Także uwzględniono w niej okres od roku 2012 do 2017.


Lokomotywy ST43-292 + ST43-344, PKP Cargo, stacja Kędzierzyn-Koźle

Lokomotywy ST43-292 + ST43-344, PKP Cargo, stacja Kędzierzyn-Koźle
Lokomotywy ST43-292 + ST43-344 (roczniki 1972 + 1973) przejeżdżają przez stację Kędzierzyn-Koźle. Pojazdy przyjechały luzem od strony Nysy. 22.01.2009. Według sprawozdania, w 2017 roku w Polsce było 2030 lokomotyw spalinowych wykorzystywanych w przewozach towarowych (w 2012 było ich 2212).


Lokomotywa ET22-969, PKP Cargo, stacja Oświęcim
Elektrowóz ET22-969 z PKP Cargo ze składem talbotów przejeżdża przez stację Oświęcim. 2.05.2016. Według sprawozdania, w 2017 roku w Polsce było 1419 lokomotyw elektrycznych wykorzystywanych w przewozach towarowych (w 2012 było ich 1445).


Wagony cysterny, stacja Oświęcim
Przykładowe wagony cysterny stojące przy peronie czwartym stacji Oświęcim. 2.05.2016. Według sprawozdania, w 2017 roku w Polsce było 90849 wagonów towarowych ogółem (w 2012 roku aż 99879). Samych cystern przewoźnicy w roku 2017 posiadali 7142 egzemplarze. W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił bardzo duży spadek ich ilości – wówczas cystern było aż 15746. 


W 2017 roku najliczniejszą grupą wagonów towarowych na polskich torach były węglarki, których w 2017 roku stwierdzono 58657 egzemplarzy. Wówczas drugą pozycję zajmowały platformy w ilości 13158 (przybyło ich w porównaniu do 2012 roku – wówczas 11225 egzemplarzy).


Wagon platforma serii Smms, PKP Cargo, Kraków
Przykładowa platforma – drugi pod względem liczebności wagon na polskich torach w 2017 roku. Tu pojazd serii Smms sfotografowany w Krakowie, na grupie torów w rejonie Zalewu Bagry. 4.11.2017.


Wśród wszystkich wagonów towarowych najliczniejszą grupę (49%) stanowiły pojazdy w wieku 30 – 39 lat (dokładnie 43166 egzemplarzy). Drugie miejsce (20%) zajęły wagony mające 40 – 49 lat (17325 egzemplarzy).


Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2017 roku, Urząd Transportu Kolejowego
Screen (cytat) jednej ze stron omawianego sprawozdania. Dane dotyczące wieku taboru. Źródło: www.utk.gov.pl.


Całe sprawozdanie opracowane przez Urząd Transportu Kolejowego jest dostępne pod tym linkiem.


Blog Transportowy na Facebooku

środa, 14 listopada 2018

SilesiaKOMUNIKACJA 2018 – ciężarówki


Zakończyłem prezentację autobusów pokazanych w trakcie sosnowieckich targów SilesiaKOMUNIKACJA 2018. Tu link do ostatniego wpisu. Teraz pora na wystawione ciężarówki, które w większości były elementem ekspozycji Salonu Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 2018.

Zaczynam od zestawu ustawionego przy ekspozycji PKM Tychy. To niestety dość mocno zasłonięty MAN TGX 18.540 z naczepą, na której umieszczono mobilną stację tankowania CNG. Ciekawe rozwiązanie, szczególnie gdy do stacjonarnego punktu poboru CNG jest dość daleko. 


MAN TGX 18.540 z naczepą stacja tankowania CNG

MAN TGX 18.540 z naczepą stacja tankowania CNG

MAN TGX 18.540 z naczepą stacja tankowania CNG

MAN TGX 18.540 z naczepą stacja tankowania CNG

MAN TGX 18.540 z naczepą stacja tankowania CNG
MAN TGX 18.540 z naczepą - stacja tankowania CNG.


W malowaniu firmy Arcese Polska (część grupy Arcese Group) pokazano ciągnik siodłowy Iveco Stralis o numerze taborowym 393 (rejestracja SK 341MS) z naczepą.


Iveco Stralis, Arcese Polska

Iveco Stralis, Arcese Polska

Iveco Stralis, Arcese Polska
Iveco Stralis z Arcese Polska.


Natomiast pojedynczy ciągnik siodłowy zaprezentowała firma DAF, jako reklamę centrum pojazdów używanych z Warszawy (Used Trucks Center Warsaw). To DAF XF 510. 


DAF XF 510, Used Trucks Center Warsaw
DAF XF 510. 


Tyle w temacie targów. Teraz zapraszam na teren tuż przy centrum wystawienniczym, dokładnie na ul. Braci Mieroszewskich. Kolejne ciężarówki fotografowałem właśnie tam. To dwa bramowce wykorzystywane do przewozu kontenerów z odpadami. Nowszy i starszy, oba marki MAN.

Pierwszy to MAN TGS z firmy ALBA. Ma ona w Polsce kilka oddziałów, a globalnie to jeden ze światowych liderów branży gospodarki odpadami i recyklingu, ochrony środowiska oraz handlu surowcami wtórnymi.


MAN TGS, ALBA
MAN TGS z firmy ALBA. 24.04.2018.


Jako drugi jechał znacznie starszy pojazd. To MAN F90 w wersji 26.272. Ciężarówka z początku lat 90-tych.


MAN F90, 26.272
MAN F90, czyli już dość zaawansowany wiekiem bramowiec, który tego dnia okazał się najciekawszą sfotografowaną przeze mnie ciężarówką. 24.04.2018.


Na ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu fotografowałem jednak głównie autobusy. To temat na oddzielny wpis.


Blog Transportowy na Twitterze

sobota, 10 listopada 2018

Národní den železnice 2015, Bohumin (2)


Opisałem już lokomotywy spalinowe pokazane na wachlarzu lokomotywowni w Bohuminie (tu link). Teraz pora na elektrowozy. Zaczynam od „krokodyla”, czyli lokomotywy manewrowej serii 111. To produkt Škody (typ 78E), który był produkowany w latach 1981 – 1982. Łącznie powstało 35 sztuk.

Egzemplarz pokazany w Bohuminie został oznaczony jako 111 030-3. Warto jeszcze dodać, że lokomotywy serii 111 oprócz prac manewrowych wykorzystywane są także do prowadzenia pociągów towarowych i pasażerskich (np. kilka lat temu w relacji Lichkov - Ústí n.Orlicí).


Škoda 111 030-3, České dráhy

Škoda 111 030-3, České dráhy

Škoda 111 030-3, České dráhy
Elektryczna lokomotywa manewrowa 111 030-3 przed halą wachlarzową lokomotywowni w Bohuminie.


Obok lokomotywy 111 030-3 ustawiono gościa z Polski, czyli elektrowóz PKP Intercity. To EP09-033. Rocznik 1994, producent Pafawag Wrocław. Pojazd ten jest przystosowany do ruchu po czeskiej sieci kolejowej. 


EP09-033, PKP Intercity

EP09-033, PKP Intercity

EP09-033, PKP Intercity

EP09-033, PKP Intercity
Ekspozycja PKP Intercity w postaci lokomotywy EP09-033.


Za polską maszyną pokazano elektrowóz 151 023-9 w malowaniu retro kolei czechosłowackich ČSD. Rocznik 1978. Maszyna przeznaczona do prowadzenia najszybszych pociągów pasażerskich – najwyższych kategorii. Producent:  Škoda, typ 65E1. 


151 023-9, České dráhy

151 023-9, České dráhy

151 023-9, České dráhy

151 023-9, České dráhy

151 023-9, České dráhy
Lokomotywa pasażerska 151 023-9.


EP09-033 i 151 023-9
Porównanie polskiej i czechosłowackiej lokomotywy pasażerskiej do prowadzenia pociągów ekspresowych: EP09-033 i 151 023-9.


Za ekspresową maszyną serii 151 ustawiono znaną także z polskich torów „Basię”. Tak nazwany został elektrowóz 163 047-4 (inny wpis prezentujący tę maszynę). To Škoda 71E, rocznik 1986.


163 047-4, České dráhy

163 047-4, České dráhy

163 047-4, České dráhy
Znana z polskich szlaków lokomotywa 163 047-4, którą České dráhy nazwały „Basia”.


Obok „Basi” koleje czeskie prezentowały elektrowóz 162 053-3. Młodszy, bo z 1991 roku. To Škoda 98E.


162 053-3, České dráhy

162 053-3, České dráhy

162 053-3, České dráhy
Lokomotywa 162 053-3 kończyła ekspozycję lokomotyw na bohumińskim wachlarzu.


162 053-3 i 163 047-4, České dráhy
Lokomotywy 162 053-3 i 163 047-4.


Lokomotywy České dráhy, PKP Intercity
Elektrowozy prezentowane na wachlarzu lokomotywowni w Bohuminie.


Lokomotywy České dráhy, PKP Intercity

Lokomotywy České dráhy, PKP Intercity
Lokomotywy spalinowe i elektryczne prezentowane wachlarzu lokomotywowni w Bohuminie. Niestety zabrakło widoku na ostatni elektrowóz: 162 053-3.


Na terenie lokomotywowni w Bohuminie pokazano wówczas jeszcze wiele pojazdów. Do ich prezentacji powrócę w terminie późniejszym. 

Wcześniej nowsze materiały - Den železnice 2018.


Wpisy poświęcone kolei