piątek, 16 lutego 2018

V Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


W dniach 7 i 8 lutego 2018 w Krakowie odbywały się V Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Cykl różnych wystąpień, których cel był jeden – poprawa bezpieczeństwa. 

Tych ciekawych prelekcji można było wysłuchać na terenie hotelu Best Western Premier przy ul. Opolskiej. Ich tematyka była różna. Zacznę od zagadnienia, które już jakiś czas temu poruszyłem w Blogu Transportowym. To kwestia edukacji. Jako przykład podawałem wówczas Czechy – autobus, na pokładzie którego zapoznawano dzieci i młodzież z różnymi aspektami transportu publicznego (tu link). Przypuszczalnie uczono ich także zasad BRD. 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” jak mówi znane przysłowie. Na szczęście w Polsce zaczyna być to zauważane, czego dowodził pierwszy mówca, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podkreślał on konieczność zwiększenia nacisku na edukację bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach. W tej kwestii coś już drgnęło, np. wyodrębniono obszar „Wychowanie komunikacyjne” w przedmiocie „Technika” dla szkół podstawowych. W przypadku szkół ponadpodstawowych, rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.01.2018 w sprawie zatwierdzenia nowej podstawy programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia wprowadzono po raz pierwszy treści wychowania komunikacyjnego.

Dobrze, że już się coś w tej kwestii dzieje, ale do ideału dużo jeszcze brakuje. Podkreślił to swoją krótką wypowiedzią po wystąpieniu Konrada Romika (w ramach czasu przewidzianego na pytania do prelegentów) przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, używając jako przykładu swoich dzieci, chodzących do szkoły i otrzymujących w niej edukację z dziedziny BRD w bardzo minimalnej ilości. Konieczność edukowania i to na dość dużą skalę podkreślał także kolejny mówca. Znany szczególnie mieszkańcom Krakowa i Małopolski Marek Dworak. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie, prowadzący dostępny także na YouTube program „Jedź bezpiecznie”. Według niego wychowanie komunikacyjne nie powinno być elementem dodawanym do jakiegoś przedmiotu (np. „Technika”) – powinno być odmiennym przedmiotem szkolnym, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca szkoły średniej. 


Marek Dworak
Przemawia Marek Dworak.


Ciekawy materiał przedstawił gość z Jaworzna, Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Jego temat przewodni to 19 miesięcy, w trakcie których na terenie miasta nie było ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Wynik niezwykły. Dla porównania sytuacja bieżąca z Krakowa, gdzie tylko na dwa pierwsze miesiące 2018 roku mamy już 5 ofiar śmiertelnych.

Obowiązkowo muszę jeszcze przytoczyć słowo dyrektora z Jaworzna, które spowodowało mi się wyjątkowo. To „samochodoza” czyli wielka miłość Polaków do samochodów, którymi przemieszczaliby się zawsze i dosłownie wszędzie, zalewając swoimi wehikułami każdą wolną powierzchnię.


Ewelina Nawara i Stanisław Gaca
Tak kończyły się V Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Trwa podsumowanie, w którym uczestniczą Ewelina Nawara (wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne) i Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska).


Co jeszcze omawiano w trakcie V Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Pojawiła się np. tematyka barier drogowych i czasu ich demontażu w przypadku przejazdu służb ratunkowych; oznakowania drogowego, także eksperymentalnego; legalności zatwierdzania projektów organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych.


Blog Transportowy na Google +

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz